Beleid
Laatste update 10 november 2017
©2011, Baby in je buik, All Rights Reserved.
Ellen van der Helm
Klein Rondeel 113 
5427 GB Boekel
korenroos@vanderhelm.net

Logo Zwangerschapsmassage
Beleid

1. Private levenssfeer
2. Intellectuele eigendom
3. Aansprakelijkheid1. Private levenssfeer

Voor Baby in je Buik (www.zwangerschapsmassage.org) is de eerbiediging van uw private levenssfeer een prioriteit. Wij verzekeren u dat uw gegevens in volledige overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens verwerkt zullen worden.

Met de persoonlijke gegevens die u ons geeft, kunnen wij gunstig antwoorden op de verzoeken die u tot ons richt wanneer u de website bezoekt en kunnen we u geregeld op de hoogte houden van activiteiten en nieuwe diensten van Baby in je Buik (www.zwangerschapsmassage.org) alsmede van product- of dienstaanbiedingen die uw belangstelling kunnen opwekken. Als u NIET ermee instemt dat wij uw gegevens gebruiken voor direct marketingacties, gelieve ons dan een e-mail te sturen naar ons.

Uw gegevens kunnen worden overgemaakt aan organisaties die verbonden zijn met Baby in je Buik (www.zwangerschapsmassage.org) opdat zij u product- of dienstaanbiedingen zouden kunnen zenden, indien u daartoe de toestemming geeft aan Baby in je Buik (www.zwangerschapsmassage.org) op het e-mailadres korenroos(at)vanderhelm.net.

U beschikt steeds over het recht de gegevens te raadplegen en te verbeteren alsmede er verzet tegen aan te tekenen. Hebt u vragen betreffende de bescherming van uw persoonlijke gegevens, contacteer ons dan met een e-mail naar het korenroos(at)vanderhelm.net of contacteer de verantwoordelijke van de gegevensverwerking op het volgende adres :

Baby in je Buik (www.zwangerschapsmassage.org)
Klein Rondeel 113, 5427 GB Boekel

U kunt het openbaar register voor verwerking van persoonlijke gegevens raadplegen, via de Commissie voor Bescherming van de Private Levenssfeer, op het volgende adres: 

Commissie voor Bescherming van de Private Levenssfeer
Poelaertplein 3
1000 Brussel (België)
http://www.robinsonlist.be

Bij het aansluiten op een site, worden sommige gegevens, navigatievariabelen genaamd, automatisch door de browser van de internetsurfer verzonden naar de site. Deze gegevens vermelden het TCP/IP-adres (een nummer waarmee men uw computer op het netwerk kan identificeren), het merk en de versie van de browser en van het besturingssysteem en de laatst geraadpleegde webpage. 

Om te vermijden dat iemand ongeoorloofd toegang zou krijgen tot uw gegevens, past Baby in je Buik (www.zwangerschapsmassage.org) strenge veiligheidsprocedures toe (afgeschermde pagina's) voor het bewaren en verspreiden van de gegevens die u ons overmaakt.


2. Intellectuele eigendom 

© 2011 Baby in je Buik (www.zwangerschapsmassage.org)

Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beelden, grafieken, geluidsbestanden, animatiefiles, videofiles en hun indeling op deze site zijn onderworpen aan een copyright en andere beschermingen van het intellectueel eigendomsrecht. Deze objecten mogen niet voor commerciële doelstellingen of voor verspreiding worden gekopieerd, ze mogen niet worden gewijzigd en op een andere website worden geplaatst. Deze site bevat mogelijk ook beelden die onderworpen zijn aan een copyright van derden.

Deze website verleent geenszins de toestemming om ons intellectueel eigendom, alsmede dat van derden, te gebruiken.


3. Aansprakelijkheid

Onderhavige site werd met de grootste zorg ontwikkeld. Het is een informatieve en evoluerende site. Baby in je Buik (www.zwangerschapsmassage.org) kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt zou kunnen worden door het gebruik ervan.

Baby in je Buik (www.zwangerschapsmassage.org) kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van externe websites die een hypertekst-link geven naar de site van Baby in je Buik (www.zwangerschapsmassage.org) of waarnaar de site van Baby in je Buik (www.zwangerschapsmassage.org) een link voorziet.

Prijzen in EURO, prijswijzigingen onder voorbehoud.

Klik hier om terug naar boven te gaan.